UUS PARATEADUS

 

LABORIST IGAPÄEVAELLU

 

Carl Llewellyn Weschche and Joe H. Slate, PhD.

 

Kirjastus Suur Puu

 

 


 

Originaalteos:

Carl Llewellyn Weschche and Joe H. Slate, PhD.

The New Science of the Paranormal: from the research lab to real life

Copyright © 2016 by Carl Llewellyn Weschche and Joe H. Slate, PhD. 

Kõik õigused kaitstud.

Esmatrükk: Llewellyn Publications

Woodbury, MN 55125 USA

www.llewellyn.com

 

 

 

© Tõlge eesti keelde. Marju Õunpuu ja kirjastus Suur Puu, 2021

Kaane kujundanud Pärtel Eelma

Kaanepilt: Shutterstock

ISBN 978-9949-7466-5-1

ISBN 978-9949-7466-6-8 (epub)

 

Trükikoda Booksfactory

 

Kirjastuse Suur Puu raamatuid saab

kõige soodsamalt osta kodulehelt www.suurpuu.ee

 

 

 

 

 

 


 

Käesolev raamat on pühendatud 20. sajandi

parapsühholoogia isale

 

Joseph Banks Rhine’ile

 

 

 

Joseph Banks Rhine, keda on sageli nimetatud parapsühholoogia isaks, pani aluse parapsühholoogia kui akadeemilise distsipliini õpetamisele ning arendas välja selle valdkonna teaduslikuks tunnustamiseks vajalikud alusmõisted ja uurimismetoodika. Üks tema töö tulemusi on parapsühholoogia professionaliseerumine – mitte ainult Ameerika Ühendriikides, vaid ka kultuuridevahelises mõõtkavas.

Tänapäeva kirevas globaalses kogukonnas seisneb J. B. Rhine’i varajaste teedrajavate uurimuste tähtsus ja tähendus selle püsimises kaasaja kontekstis kindlal teaduslikul aluspõhjal. Lisaks detailsetele protseduuridele ja kontrollimeetmetele, mis iseloomustasid tema laboriuuringuid, arendas ta välja täiustatud analüütilised ja statistilised meetodid, mis olid vajalikud katseandmete tähenduse täpsemaks määratlemiseks. Laboritöö kõrval innustas ta parapsühholoogia rakendamist, arendamist ja lülitamist ülikoolide akadeemiliste õppeainete hulka, asutas professionaalseid parapsühholoogia organisatsioone ning akadeemilisi ajakirju.

J. B. Rhine’i analüütiline ja statistikaalane panus parapsühholoogiasse kui teadusesse pole inspireerinud mitte ainult üksikasjalikke laboriuuringuid, mida käesolevas raamatus kirjeldatakse, vaid ka arvukaid teaduspõhiseid rakendusi väljaspool laborit.

 


 

 

SAATESÕNA

 

Dr Slate omandas doktorikraadi Alabama ülikoolis ja liitus riikliku Athensi ülikooliga Alabama osariigis (tollal Athensi kolledž), kus töötas psühholoogiaprofessori, käitumisteaduste õppetooli juhataja ja õppetöö efektiivsusjuhina. Ametialaste kohustuste kõrvale Athensi ülikoolis mahtusid arvukad uurimistööd, nende hulgas USA sõjaväe Rakettrelvade Teadus- ja Arendusuuringute Keskuse, New Yorgi Parapsühholoogia Sihtasutuse ja eraannetustest rahastatud projektid. Tema uuenduslik teadustöö, mis kasutas elektrofotograafiat, pälvis laialdase tunnustuse oma tähtsuse tõttu inimese energiasüsteemi mõistmisel. Teiste tähtsate uurimisteemadena võib nimetada noorenemisprotsessi ja pikaealisust, tervise ja tervislike eluviisidega seotud valdkondi ning muutunud teadvusseisundeid, samuti mitmeid paranormaalsuse uuringuid, mille eesmärgiks oli erinevate seletamatute nähtuste dünaamika avastamine. Dr Slate’i töö parapsühholoogia kui asjakohase uurimisvaldkonna lisamisel Alabama osariigi Athensi ülikooli õppekavasse oli teedrajav.

Käesoleva raamatu kese on dr Slate’i arvukate uurimistööde olulisus. Muuhulgas käsitletakse Athensi ülikoolis eksperimentaalse parapsühholoogia kursuse, parapsühholoogia seminaride ja parapsühholoogia alateemade kursuste käigus läbiviidud uurimusi. Muud raamatus kirjeldatud uuringud viis dr Slate läbi 1970. aastal Athensi ülikooli juurde asutatud Parapsühholoogia Uurimisinstituudi ja Sihtasutuse (Parapsychology  Research Institute and Foundation, PRIF) juhtimisel, mis tegutseb tänini, kuid on nüüd eraõiguslik organisatsioon. Uuringute korraldamise kõrval on Parapsühholoogia Uurimisinstituudi ja Sihtasutuse põhieesmärk stipendiumide võimaldamine vähekindlustatud tudengitele. Osa dr Slate’i kirjutatud raamatute honorarist läheb samuti selle eesmärgi täitmiseks.

Praegu on dr Slate Alabama osariigi Athensi ülikooli emeriitprofessor, kes peab erapraksist litsenseeritud psühholoogina. Ta on kirjutanud uutest teadusavastustest ja nende ellurakendamisest hulga raamatuid.

 

Robert K. Glenn, PhD,

Alabama osariigi Athensi ülikooli rektor

 


 

KIRJASTUSE LLEWELLYN RAAMATUD VAIMSEST

VÕIMESTUMISEST

 

Me kõik kannatame mingil määral enda loodud jõuetuseillusiooni tõttu. Paljud meist elavad päevast päeva tundega, et „midagi“ on puudu või et me oleme kontrollimatute olukordade ohvrid ning õnn ja edu on vähetõenäolised. Me võime kadestada teiste õnnelikena näivaid elusid ning süüdistada kedagi või midagi või kogu süsteemi selles, et meie enda elu on õnnetu. Me võime tunda end „mahajäetuina“, kui rong lahkub jaamast koos nendega, kellel on elus rohkem vedanud.

Lapsepõlvest saadik kogeme sageli olukordi, mis jäävad väljapoole meie kontrolli, ilma et me ise kontrolli saavutamiseks midagi suuremat ette võtaksime. Me võisime kuulda oma vanematelt, et „me ei saa lihtsalt sinna midagi parata“. Koolis õpetati meile elementaarseid oskusi ja seda, et teiste inimeste saavutustest või vigadest tuleks õppida, aga üsna vähe selle kohta, kuidas tulevikku paremaks muuta. Asudes kõrgharidust omandama, ootasime säravat ja tasuvat karjääri. Religioonid õpetavad meile, et on olemas „kõrgem jõud“, kuid meie isiklikes asjades ja ettevõtmistes on sellest teadmisest vähe abi. Noorte täiskasvanutena otsime armastust ja romantikat, mõistmist ja meelelisi naudinguid. Me pidutseme ja mängime mänge, käime kontsertidel ja spordiüritustel ning loodame, et õnn ootab meid nurga taga. Mõnele meie seast võivad ülikooliaastad ja õpingud pakkuda vaimset stiimulit, põnevust ja usku, et ees ootavad head ajad. Täiskasvanuikka astudes võime leida oma tegevusele tähenduse iseseisvate õpingute või esimese „päris töö“ kaudu, reisides ja välismaal seigeldes, seejärel abielludes ja perekonda luues ning tööelus edenedes.

Aegamööda hakkab kõige selle sära tuhmuma: meie seksuaalelu muutub pelgalt rutiiniks; kodu, paarisuhe ja pereelu toovad kaasa tüütuid kohustusi, võlgu ja ootamatuid väljakutseid; vananemisega kaasnevad haigused ja võimete ning võimaluste kahanemine; me leiame, et meie töö ei vasta enam meie vajadustele ja unistustele; riigi valitsus ei suuda meile pakkuda kõike seda, mida ootame; maailm meie ümber muutub aina ähvardavamaks ning me ei unista enam ammu „paremast homsest“.

 

Aga „väline maailm“ on ainult üks tahk sellest loost!

Vaadelgem „isiklikku võimekust“ teise nurga alt ja mõelgem sellest kui „edust“. Me kõik tahame olla edukad oma ühiskondlikes ja sportlikes pingutustes, haridusteel ja koolitustel, tööelus ja karjääriredelil, abielus ja lapsevanematena; me tahame, et meil oleks ilus kodu, me tahame osaleda kogukonnaelus ja saavutada rahalise sõltumatuse, nautida tervist ja pikka eluiga ning viimaks – tunnet, et sa oled midagi saavutanud, et sa oled väärtuslik ja vaimselt terviklik.

Edu kätkeb endas kõike seda, mida elu isegi. Edu on see, mida saab mõõta pärast maisest elust lahkumist, kui liigume „elus pärast elu“ edasi ja kõrgemale veel suuremate võimaluste poole.

Eduni jõutakse seestpoolt väljapoole liikudes! Tõeline edu on see, mille saad endaga kaasa võtta.

Edu saladus ei ole tegelikult üldse saladus. Lihtsalt küsi mõne eduka inimese käest! See „saladus“ on üldkehtiv tõde, mis käib iga maa peal elava inimese kohta: edu algab sinu mõtlemisest ja suurimaks takistuseks edu teel on illusioon enda abitusest ja võimetusest; sellest, et sul ei ole võimalusi ega jõudu nende realiseerimiseks. Kuid sul on!

Hea uudis on see, et sul on jõudu ja väge – sinus endas, siin ja praegu –pühkida oma meeltest illusioonid ning kasutada mõistust selleks, milleks see on ette nähtud: viia oma teadvus kõrgemale tasandile ning muuta maailm enda ja oma laste jaoks paremaks paigaks. Sul on selleks jõudu!

Sinu saatus on edu. Kui oled end võimestanud, saab sinust su elu ainus looja. Milleks oodata? Haara oma võimetest ja võimalustest täna!

 

KUIDAS SEDA SAAVUTADA?

See on koht, kus astuvad mängu Llewellyni vaimse võimestumise teemalised raamatud. Sinu seesmiste ressursside aktiveerimiseks ja oma ellu uute põnevate võimaluste toomiseks on olemas meetodid ja töövahendid. Mõned meetodid hõlmavad eriomast meelteülest võimestumist, kuna kaasasündinud meelteülesed võimed tuleb arendada meelteülesteks oskusteks, et neid teadlikuks tervikuks liita.

Me ei ole valmistooted! Täiskasvanuiga füüsilises maailmas ei ole pooltki sinu eluloost. Vaimse võimestumise meetodid ja töövahendid kaasavad vahetult sinu kaasasündinud, kuid enamasti välja arendamata ja tähelepanuta jäetud alateadlikke võimeid ning nende teadvustamist, et rakendada neid parema elu ning suurema edu ja õnneni jõudmiseks. Avardades teadlikkust oma seemistest jõududest ja võimetest, jõuad viimaks enda üliteadvusliku meele arendamiseni.

Alustades lihtsate meditatsioonide ja afirmatsioonidega, liigume edasi keerukamate ja eriomasemate võimestumisprogrammideni, et vastata sinu vajadustele ja väljakutsetele ning teha sinu elust see, mis see olla võiks. Iga samm toob sinuni üha rohkem võimalusi. Iga edusammuga avaneb sinu ees aina avaram maailmaruum.

Iga isikliku võimestumise meetod toetub kindlale alusele, sest vaimusuuruse jumalik säde on meis kõigis. Ennast arendades kasvad suurema enesetäiuseni. Edu ja õnn on saavutatavad sinu enda pingutuste, mitte väliste tegurite või teiste inimeste kaudu. Sinu vaimusuuruse allikas oled sa ise, kuid selleks tuleb kõik enda osad üles äratada ja võimestada ning keskenduda seejärel oma kõrgemale minale. Sa oled enamat kui füüsiline olend, enamat kui emotsionaalne olend, enamat kui mentaalne olend – kõik see võib olla ühendatud sinu vaimse olemusega. Sa oled kõike seda ja ühtlasi oled sa vaim, ent kui sa keskendud enda teadvusele vaimus, on sul võimalik suhelda vaimuna vaimuga. Kasutades käesolevas raamatus tutvustatud meetodeid, et suhelda vaimsetel tasanditel, omandad ligipääsu kogu maailmaruumi kõigi olendite teadmistele ja tarkusele.

Vaim on kõikjal ja kõiges. Vaimuga suheldes on sul ligipääs kõigele olemasolevale, kõigile teadmistele ja tarkustele, teistele vaimsetele olenditele ja universaalsele teadvusele. Ääretu kosmos tervitab igat su edusammu.

 

 


 

SISUKORD

 

Eessõna   16

Autorid räägivad raamatu saamisloost ja sellest, kuidas tänapäevased uurimismeetodid on toonud meid punkti, kus paranormaalsus on uus normaalsus ja uued arusaamad teadvuse erilistest tasanditest saab integreerida meie igapäevaellu.

 

Sissejuhatus. Paranormaalsus: järgmine samm … kõrgemale ja kaugemale ... „normaalsusest“   19

Alapealkirjad: PARA- objektiivne ja subjektiivne tähendus; „Normaalsega“ koosesinev; „Tunded“ kahjustavad „objektiivsust“; Statistilised tõendid laborist; „Normaalsus“ ja „paranormaalsus“ külg külje kõrval; Usu jõud võib muuta reaalsust; „Terve mõistuse“ rikkumine; Üleminek uude ajastusse – NÜÜD JA KOHE!; Psüühilised dimensioonid; Paranormaalsed nähtused ja uus teadus; Mittefüüsiliste reaalsuste tajumine; Enda võimestamine; inimese meel ja Jumala meel on üks ja seesama, sest teadvus on kõikjalolev ja lõputu; Multiversum ja paralleeluniversumid; Paljumõõtmelised füüsilised ja mittefüüsilised maailmad; Tasandid ja kehad; Eneseteadvuse kolm tasandit; Terviku ja selle osade mõistmine; Vaim ületab keha

Tabelid, joonised ja nimekirjad

Paralleelsõnad   20

Eneseteadvuse kolm tasandit   27

Seitse tasandit ja keha   32

 

ESIMENE PEATÜKK. Paranormaalsed nähtused laborist välja   35

Alapealkirjad: Enda võimestamine on tänapäeval maailmas esmatähtis; Uus ajastu; Uksi avanud laboriuuringud; Revolutsioon ja evolutsioon mõne lühikese aastakümne kestel; Kuues meel, neljas dimensioon; Paranormaalsete võimete kasutamine ja arendamine; Paranormaalse kogemuse teaduslik tõendamine; Inimelu olemuse ja eesmärgi avastamine; Laborist väljatuleku tähtsus; ENDA VÕIMESTAMISE RUUM; Meie olemuse kõikehõlmavus – minevik, olevik ja tulevik; Näiteid võimalustest oma potentsiaale teostada; Ärkamine sellele tulevikku kujundavale jõule; Paranormaalset võimestamist toetavad tegurid; Paranormaalse potentsiaali jaotumine; Üldistusefekt; Uurimistöö mõju; UUS PARANORMAALSUST UURIV TEADUS

Tabelid, joonised ja nimekirjad

Näiteid võimalustest oma potentsiaale teostada   39

 

TEINE PEATÜKK. Meelteväline taju:

teadvuse piiride laiendamine   45

Alapealkirjad: MEELTEVÄLISE TAJU MÄÄRATLEMINE; Meeltevälise taju kolm peamist vaimset võimet; Meeltevälise taju ja psühhokineesi paremini mõistetud funktsionaalsed definitsioonid; Käitumise hindamise küsimustik; TELEPAATIA, LEVINUIM MEELTEVÄLISE TAJU VORM; Etteteadmist kogeti kõige sagedamini lihtsa vahetu tundena; Selgeltnägemine – mõnele on see igapäevane kogemus; PRAKTIKA JA KOGEMUSTE DÜNAAMILINE MÕJU; TELEPAATIA; Dünaamiline jõud; Võimestav võimalus; Olulise tähtsusega alternatiiv; Suhtlemine loomadega ja kultuur; Hajutatud praktika jõud; Võimete arendamist ja kasutamist toetavad meditatsiooniharjutused; Selgust loovad kujutluspildid ja võimsad sümbolid; Telepaatia ja meeleseisund; Positiivsete telepaatiliste sõnumite teraapiline mõju; SELGELTNÄGEMINE; Tundmatust tunnetades; Selgeltnägemisvõime aktiveerimine; Selgeltnägemise vastastiktoime dünaamika; Selgeltnägemine ja olukorrast sõltuvad tegurid; Etteteadmine: kas fakt või väljamõeldis?; Oluline infoallikas; Endelised unenäod: motiveeriv jõud; Etteteadmise esilekutsumine

Tabelid, joonised ja nimekirjad

Käitumise hindamise küsimustik   46

Selgeltnägemise vastastiktoime dünaamika   60

342 tõendatud ennustuse kokkuvõte   66

Etteteadmise tähtsus ja kasu   67

Protseduurid

Meelteväliste tajude aktiveerimine   51

Suhtlemiseks võimestamiseks mõeldud SEND-meetod   59

Selgeltnägemisvõime aktiveerimine   64

 

KOLMAS PEATÜKK. Kehavälised kogemused –

füüsilise maailma piiride ületamine   71

Alapealkirjad: TEADVUSE PROJITSEERIMINE VÄLJAPOOLE KEHA; Teised dimensioonidevahelised sõidukid; Tundmuste, meele, tahte ja vaimuteadvuse kandjad; Bioloogiaülene keha; Kehaväliste kogemuste juhtumiuuringud; Kehaväline olek ja emotsioonid; Mida kõrgemale jõuad, seda rohkem sul on; Uneaegsed astraalrännud; Harjutus kehavälise rännaku esilekutsumiseks uinumise eel; Kehavälise oleku füsioloogia; Tahtlikult esile kutsutud kehaväliste kogemuste juhtumiuuringud; Kehavälised ja surmalähedased kogemused; Kehast väljumise oskuse harjutamine; Palju kehasid, palju tasandeid

Tabelid, joonised ja nimekirjad

Kehaväliste kogemuste iseloomulikud jooned   73

Uneaegsed kehavälised rännakud ja neid mõjutavad tegurid   77

Kehaväliste ja surmalähedaste kogemuste ühisjooned   83

Päikesesüsteemi seitse tasandit ja inimese ülesehituse

seitse tasandit   87

Protseduurid  

Harjutus kehavälise rännaku esilekutsumiseks uinumise eel   78

Kehavälise kogemuse esilekutsumine   87

 

NELJAS PEATÜKK. Objektoloogia ja liivalt lugemine:

kätega vahendatud sõnumid   89

Alapealkirjad: Esemed info vahendajatena; Poltergeisti ja üleloomulike juhtumitega seotud esemed; Vaimudega suhtlemiseks kasutatavad esemed; Ennustamiseks kasutatavad esemed; Kaitseks või jõu suunamiseks kasutatavad esemed; Maagiliste tööriistadena kasutatavad esemed; Vastuvõtmiseks, talletamiseks, muundamiseks, edastamiseks ja suhtlemiseks kasutatavad esemed; Objektoloogia: liivakandiku kasutamine uue info allikana; Liivalt lugemine: objektiivne andmeallikas paranormaalsete nähtuste uurimisel; Liivalt lugemine: objektiivne paranormaalse informatsiooni allikas; Liivalt lugemine: objektiivne ressurss eelmiste elude meenutamiseks; Liivalt lugemine: objektiivne ressurss ülemeeleliseks võimestamiseks; Liivalt lugemine: objektiivne jõuallikas stressirohketes olukordades toimetulekuks; Liivalt lugemine: vägivaldsusele viitavad jooned käejäljendil; Liivalt lugemine: tööhõive staatuse ja soo tunnused käejäljendil; Liivalt lugemine: käejäljendi iseloomulikud tunnused ja karjäärialased eesmärgid; Liivalt lugemine: käejäljendi muster ja tööalased eesmärgid; Liivalt lugemine: potentsiaalsed kasutusalad psühhiaatrias; Liivalt lugemine ja psüühilised signaalid; Liivalt lugemine ja numeroloogia

 

VIIES PEATÜKK. Objektoloogia ja vee vaatlemine:

tunded loevad   107                                                     

Alapealkirjad: Vesi: esmane alkeemiline ja spirituaalne element; Vesi: emotsionaalse (ja astraalse) jõu allikas; Vee vaatlemine: meele puhastamine psüühika vastuvõtlikkuse suurendamiseks; Vee vaatlemine: vastastikmõju ja valgustumine; Vee vaatlemine ja telepaatia katse nr 1; Vee vaatlemine ja telepaatiliste kujutluspiltide edastamine; Vee vaatlemine ja ülemeelelised kujutluspildid; Vee vaatlemine ja telepaatia, katse nr 2; Vee vaatlemine ja telepaatia, katse esimene etapp (ilma veeta); Vee vaatlemine ja telepaatia, katse teine etapp; Vee vaatlemine ja loovkirjutamine; Vee vaatlemine ja loov eneseväljendus kujutavas kunstis; Vee vaatlemise mõju mälule; Vee vaatlemine koos jõukolmnurga moodustamisega; Vee vaatlemine ja kristallkuuli kasutamine; Selgeltnägemine maad, vett, tuld või õhku abiks võttes

Protseduurid

Jõukolmnurga harjutus   119

 

KUUES PEATÜKK. Objektoloogia ja psühhokinees:

meele üle mateeria   123

Alapealkirjad: Psühhokinees: esemete liigutamine ja sündmuste mõjutamine mõttejõul; Psühhokineesi potentsiaal mõjutada sise- ja välismaailma; Kristallpendli psühhokineetilise liikumise esilekutsumine; Psühhokinees, kristalli vaatlemine ja inimese aura; Psühhokineetilise kogemuse mõju kristallpendlikatse tulemustele; Katsed kristallpendliga: sooliste mõjude tuvastamine; Katsed kristallpendliga: loote soo kindlaksmääramine

Protseduurid

Aura visualiseerimine   125

Auraenergia ja lükkamis-tõmbamistehnika pendli liigutamiseks   126

 

SEITSMES PEATÜKK. Objektoloogia ja pildamine:

maapind kõneleb   131

Alapealkirjad: NÕIAVITS EHK PILDA; Pildaja teadvusseisund; Pildamine kui teadus; Pildamise päritolu ja ajalugu; Kuidas pilda töötab; Intervjuud pildajatega; Pildamisharjutuste mõju; Saasteainete tuvastamine kristalliga pildamisvarraste abil; Kristalliga pildamisvarraste kasutamine tööstuses

 

KAHEKSAS PEATÜKK. Objektoloogia ja kägardatud

paberilehe meetod: õhk kõneleb   139

Alapealkirjad: Puhtas olekus õhk voltide ja kortsude vahel; Ese ja selle kasutaja teadvusseisund; Kägardatud paberilehe meetod sarnaneb pilvetehnoloogiaga; Nagu pilvel, on ka kägardatud paberil peaaegu lõputu mahtuvus; Mineviku taastamine kui vaimne ressurss; Selgeltnägemisvõime arendamine; Soolised erinevused ja püsivad mustrid; Kokkukägardatud paberilehe meetod tööstuskeskkonnas

Protseduurid

Kägardatud paberilehe tehnika samm-sammult   141

Sõrmeotste ergasatamise harjutus   143

Kokkukägardatud puulehe meetod   148

 

ÜHEKSAS PEATÜKK. Järgmine samm:

uinunud võimete äratamine   151

Alapealkirjad: Tundmatust teadaolevani, laborist pärisellu ja „teistelt“ OMAENDA isikliku võimestumiseni; „Uinunud“ võimete äratamine; Paranormaalne vs. üleloomulik; Teadvus ja alateadvus – kahesuunaline suhtlus; Meie elukeskkond on täis võnkeid; Surm ja selle alternatiivid; Uue ajastu väljakutsed; Liigid, isiklik areng ja isiklik võimestumine

Tabelid, joonised ja nimekirjad

Võnked   158

 

KÜMNES PEATÜKK. Vaimne areng:

väljakutsed ja reaktsioonid   161

Alapealkirjad: Ajalugu on väljakutsete ja reaktsioonide lugu, evolutsioon on väljakutsete vastustena tekkinud reaktsioonide reaalsus; Alati edasi, alati arenemas; Isiklik võimestumine: juhtimine ja kontroll; Vaimne areng ja võimestumine: järgmine samm inimkonna evolutsioonis; „Teie olete jumalad“ (Jh 10,34); Väljakutse vanale, materialistlikule teadusele; Suur samm edasi; On veel teisigi maailmu peale füüsilise mõõtme; Selgeltnägemisvõime arendamine; Uus paranormaalsust käsitlev teadus; Kvantteooria – sild füüsika ja esoteerika vahel; Visioon: lahenda homsed probleemid juba täna!; Olla rohkem, kui sa oled; Kaugele mõtlema õppimine; Isikliku visiooni tähtsus; Meie potentsiaal on piiritu

 

ÜHETEISTKÜMNES PEATÜKK. Vaimne võimestumine:

evolutsiooniline „liikumine“   169

Alapealkirjad: Kombineeritud liikumiste jõud; Looduslikud ja kultuurilised liikumised; Revolutsioonilised ja arengulised liikumised; Inimese vastus kosmiliste võngete väljakutsele; Füüsilise jõu suurendamine ja enda võimestamine; Järgmine samm: füüsiliste piirangute ületamine; Digirevolutsioon ja selle evolutsioon; Vaimsete võimete avardamine isiklikuks võimestumiseks; Vaimne liikumine ja  uue ajastu religioon; Erinevus minevikureligioonidest; Lääne usundid, kus on domineerib vana judaistlik piibel; Mis on ammu unustatud ja millest on mööda vaadatud; Eluvõimeline loomismüüt; Religiooni roll; Füüsilise reaalsuse seesmise olemuse avastamine; Nüüdisaegsed usundid ja kirikute ning vaimulike roll; Tahe, meel ja enesedistsipliin uue ajastu liikumises; Ülim saladus

Tabelid, joonised ja nimekirjad

Tegevusplaan loomine   175

Protseduurid

Meele vaigistamine, suurte küsimuste esitamine

ja vastuste kuulamine    176

 

KAHETEISTKÜMNES PEATÜKK. Elukestva edu plaan   177

Alapealkirjad: Ületa kõik tõkked; Teadvuse tasandi muutmine; Ühenduse saavutamine;  Võimestumispotentsiaal; Võimestumise ja elukestva edu plaan; Kaksteist astet; Ülemaailmne areng

Tabelid, joonised ja nimekirjad

Üheteistkümnest sammust koosnev plaan   179

Ülemaailmse arengu mõjud   183

Protseduurid

Püramiidi tippu tõusmine   181

 

Glossaar   185

Viited   259

Register   261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESSÕNA

 

Sellest, mida me käesolevat raamatut

kirjutades saavutada püüdsime

 

Käesolev raamat jõudis kaante vahele pärast aastatepikkust arutelu ajalooliste ja tänapäevaste parapsühholoogiliste uuringute tulemuste üle raamatu autorite ja teiste asjahuviliste vahel.

Materialismi ja vaimsuse vaheline lõhe ei ole enam nii suur ja ületamatu kui 20. sajandi algupoolel. Oma osa selles on olnud laboriuuringutel, mis on näidanud, et ka „normaalsetel“ inimestel on mõningane „paranormaalne“ võimekus, aga samuti uutel teadmistel ning inimpsüühika terviklikumal mõistmisel. Sama tähtis on olnud kvantfüüsika, mis on suurendanud meie teadmisi mitmekihilisest maailmaruumist, milles elame ja oleme.

 

JOE SAATESÕNA

Kontrollitud laboriuuringud on paranormaalsete nähtuste mõistmiseks hädavajalikud. Uuringud mitte ainult ei kinnita paranormaalsete nähtuste olemasolu, vaid ka nihutavad tänapäeva teaduse piire, pakkudes uusi võimalusi iseenda ja maailma mõistmiseks. Sedakaudu avanevad uued võimalused teadmiste omandamiseks ja oma potentsiaalsete võimete arendamiseks. Paranormaalsete nähtuste omaksvõtt vallandab neis sisalduva uue võimsa kasvuenergia. Selle kõrval muutuvad kergesti kättesaadavaks ka teadmiste välised dimensioonid ja jõud ning varem saavutamatutest eesmärkidest saavad realistlikud võimalused. Tegelikult on võimestavaid võimalusi paranormaalsete jõudude kasutamiseks väljaspool laborit piiritult.

Kontrollitud uuringud, mida käesolevas raamatus tutvustatakse, pakuvad paranormaalsete nähtuste olemasolu kohta üksikasjalikke tõendeid. Laboriuuringud, ka need, mida rahastasid USA sõjavägi, New Yorgi Parapsühholoogia Sihtasutus ja Parapsühholoogia Uurimisinstituut ja Sihtasutus, viidi läbi selle raamatu kaasautori Joe Slate’i juhtimisel ning enamasti teiste uurijate osalusel rangelt kontrollitud tingimustes Alabama osariigi Athensi ülikoolis. Lisauuringuid võimaldavad tehnilised raportid ja nendel põhinevad arendavad harjutused on tallel Athensi ülikooli raamatukogu arhiivis.

Kuigi parateaduse kompleksne dünaamika ja praktilise rakendamise võimalused vajavad täiendavat uurimist, näitavad olemasoleval uurimismaterjalil põhinevad tõendid selgelt, et paranormaalne võimekus, nagu ka intellekt, on meil kõigil olemas. Seda on võimalik kogeda otseselt ja kaudselt. Selle avaldumisvormid võivad ulatuda üldisest väga eriomaseni. Selle eesmärkideks (või mõtteks) on muuhulgas isiklik kasv ja valgustumine seoses mineviku, oleviku ja tulevikuga. See hõlmab nii tuntut kui ka tundmatut, nii hoomatavaid kui ka hoomamatuid maailmu ning sirutub ääretust minevikust lõputusse tulevikku.

Kuigi tehtud uuringud pakuvad paranormaalsete võimete olemasolu kohta väga veenvaid tõendeid, jääb kõige asjakohasemaks tõendiks ikkagi isiklik kogemus. Ainult isiklike laboriväliste kogemuste kaudu saame avastada endi kui võrreldamatult väärtuslike igaveste olendite olemasolu sügavama tähenduse. Selle avastamine ongi käesoleva raamatu peamine eesmärk.

Joe H. Slate, PhD,

Alabamas Decaturis 10. juunil 2015

 

 

 

CARLI SAATESÕNA

Dr Slate on selles raamatus näidanud, et järjepidevad uurimisprogrammid kinnitavad jätkuvalt paranormaalsete nähtuste ja võimete esinemist nii kontrollitud laboritingimustes kui ka väljaspool laborit, kutsudes meid ennast arendama ja võimestama.

20. sajand tõi kaasa ida ja lääne esoteeriliste õpetuste ning tänapäevaste psühholoogiliste teooriate ja praktikate ajaloolise sulandumise. 21. sajandil oleme tunnistajateks religiooni ja materialismi vaheliste barjääride ületamisele uute teadmiste ja arusaamadega maailmaruumi avarusest, mille nurgakeses meie olemasolu ja arengudraama aset leiavad.

Üheskoos on meil jõudu jätkata edasisi uuringuid, mis aitavad arendada ja kasutada neid Tervikliku Inimese suurenenud potentsiaale ja avardunud piire ning innustavad meid igapäevaselt üha uhkematele saavutustele, pikemale ja tervemale elule ning heaolule.

Praegusel uuel ajastul on paranormaalsusest saamas uus normaalsus – sedamööda, kuidas oma teadvuse- ja vaimutasandeid aina täielikumalt integreerime, et saavutada ainukordset üksolu oma tahtega ja oma jumaliku olemusega.

Carl Llewellyn Weschcke,

Minnesotas Woodburys 14. juunil 2015

 

 


 

SISSEJUHATUS

 

PARANORMAALSUS:

järgmine samm … kõrgemale ja kaugemale ...

„normaalsusest“

 

PARA- OBJEKTIIVNE JA SUBJEKTIIVNE TÄHENDUS

Eesliide para- esineb tähendustes paralleelne, kaasnev, koosesinev. Aastatega on paljud para-liitelised nimisõnad omandanud järjest kitsama ja eriomasema tähenduse, samal ajal kui mitmed alternatiivsed või seotud mõisted on saanud uued para-liitelised nimed.

Iga para-liitega sõna on aastatepikkuse kasutuse käigus omandanud oma kindla sisu ja tähenduse – näiteks parapsühholoogia, sõna, millega 19. sajandil tähistati peamiselt poltergeisti-uuringuid ja spiritistlike seanssidega kaasnevaid füüsilisi nähtusi, omandas 20. sajandil teistsuguse sisu, milleks on „materialistlikule“ teadusele seletamatute psüühiliste erivõimete psühholoogiline uurimine.

 

„Normaalsega“ koosesinev

Sõna paranormaalne esitab meile ebahariliku väljakutse: see on sõna, mis ei oma otsest seost psüühiliste erivõimete uurimise, spiritistlike seansside fenomeni ega neid valdkondi käsitleva psühholoogiaga. Kui parameedik on vastava ettevalmistuse saanud tervishoiutöötaja, siis parapsühholoog ei ole väljaõppinud psühholoog ja parapsühholoogia ei tähenda ühe kindla psühholoogiavaldkonna uurimist ega praktiseerimist. Ka ei saa rääkida mingitest „paranormalistidest“ või paranormaalsete nähtustega töötajatest teisiti kui isikutest, kes on abiks paranormaalsete nähtuste uurimisel. Naljaga pooleks võib öelda, et paranormaalsusega tegelevate isikute ülesanne ei ole aidata kellelgi „normaalseks“ saada.

Ometi on sõnal paranormaalne oma väljakujunenud tähendus, paranormaalsed nähtused ja kogemused on reaalsed ja sisulised ning nende uurimisega tegelevad parapsühholoogid, kuigi neil on vähe pistmist psühholoogiaga – erandiks ehk need, kes on veendunud, et paranormaalsete nähtuste olemasollu uskumine on vaimuhaiguse tundemärk! Sellise järeldusega me ei nõustu.

 

Tunded“ kahjustavad „objektiivsust

Me peaksime tähelepanu pöörama ka teistele „paralleelsetele“ sõnadele, mis põhiosas on sama tähendusega, kuid tekitavad siiski väikesi tähendusnüansse, seostudes oma kasutusajaloo ja mõnikord ka kasutaja kavatsuste tõttu enamasti tunnetega. Ma olen alla jooninud need tundeid kirjeldavad sõnad ja sõnaosad, mis võivad inimese arusaamisvõimet ja objektiivsust, st taju ja taipu mõjutada. Kuigi loetletud sõnadel on laias laastus sama tähendus (loe vasakult paremale!), pane tähele vaevumärgatavaid erinevusi tunnetes, mis nendega seostuvad.

Neil õrnadel tähendusvarjunditel on tavaliselt suur mõju sellele, kuidas sa teemaga seostuvat tajud. Proovi neid sõnu lugeda, kuni suudad nende sisu näha ilma igasuguste eelarvamusteta, nii objektiivselt kui võimalik. Väljakutse seisneb selles, et sõnadega (valitud sõnavaraga) seotud õrnad tajuvärvingud, mis teatud teema käsitlemisel tekivad, ei määra mitte ainult seda, kuidas sa seda teemat näed, vaid ka selle, mida see teema sinu jaoks esindab. Teisisõnu, sõnade tähendusnüansid on osa pildist, mille oled mingi teema kohta saanud. Me tuleme hiljem selle küsimuse juurde tagasi, kuid mõtle kindlasti ka sellele, et need vaevutajutavad muljed ja tunded on osa pildist, mis lisavad objektiivsetele faktidele subjektiivse teadmise. Mõlemad on tähtsad, kui oskad neil vahet teha.

 

Statistilised tõendid laborist

Suur osa J. B. Rhine’i ja teiste möödunud sajandi parapsühholoogide tööst on pühendatud statistiliste tõendite kogumisele näitamaks, et selliste ilmingute nagu lihtne etteaimamine, telepaatia ja telekinees avaldumine tavalistel vabatahtlikel ületab juhuslikkuse künnise. Ehk teisisõnu – need ilmingud on reaalsed, kuigi seletamatud. Statistilised muutujad olid sageli minimaalsed, mida võiski oodata, kui kogenematud vabatahtlikud steriilsetes ja tüütutes laboritingimustes lõputult ühtesid ja samu tegevusi kordasid.

Kuigi parapsühholoogia on teadusena täielikult omaks võetud ja ametlikult tunnustatud ning seda peetakse ülikoolidesse sobivaks uurimisvaldkonnaks, võtavad teadusringkonnad selle sageli vastu kõvera muigega, nimetades seda pseudoteaduseks, sest (nagu nad ütlevad) parapsühholoogial puudub alus kergesti korratavateks eksperimentideks, millega koheselt, tellimise peale psii-efekti demonstreerida, ning see ei paku põhjapanevat teooriat, mis seletaks informatsiooni paranormaalset ülekandumist normaalse materialistliku teaduse terminites.

 

„Normaalsus“ ja „paranormaalsus“ külg külje kõrval

Teisalt poolt viitab sõna paranormaalne sellele, et meid ümbritsev maailm, nagu seda defineerib materialistlik teadus, on normaalne ning kõik, mis jääb sellest kõrvale, kõrgemale või väljapoole, st ei mahu „normaalsuse“ piiridesse, on paranormaalne. Seega vähemalt mõnes mõttes võivad normaalne ja paranormaalne eksisteerida külg külje kõrval, jättes loogiliselt maad võimalusele, et meel suudab mateeriat mõjutada. Astudes sammu edasi, jõuame tõdemuseni, et ...

 

USU JÕUD VÕIB MUUTA REAALSUST

... või vähemalt reaalsust sellisena, nagu seda tunneme, st meie isikliku kogemuse reaalsust.

Kokkuvõtlikult öeldes väidab peavoolu materialistlik teadus, et parapsühholoogia on vastuolus materialistliku arusaamaga, et mõte ei saa mateeriat mõjutada. Hästi, kuid 21. sajandi parapsühholoogia ja uus parateadus“ näitavad vastupidist ning pakuvad kõigile vahendeid ellurakendatavate arusaamade ja tehnoloogiliste pädevusteni jõudmiseks, kohaldades selleks ennustamis- ja selgeltnägemisvõimeid ning maagilisi ja okultseid oskusi, mille abil oma elu parandada. Ja mõtle ka sellele, et mõned kvantfüüsikud käsitlevad kavatsust mateerias ja energias muutusi esile kutsuva tegurina – vähemalt aatomisisesel tasandil paralleelselt alateadvusega.

Kas kõik see on vastuolus füüsika kui väljakujunenud teadusega ja nõndanimetatud terve mõistusega?

Tegelikult mitte, kuid see tähendab ka nentimist, et füüsilise reaalsuse kõrval eksisteerivad mitte-füüsiliste reaalsuste vormid. Ning mõistagi on usutegelased, müstikud, šamaanid ja igat liiki visionäärid, luuletajad ja kunstnikud, futuristid ja prohvetid, unistajad (ja unenägijad), leiutajad ja uuendajad, alkeemikud ja maagid, seiklejad ja maadeuurijad siin- ja sealpool piiri ning kõik tavalised ja ebatavalised inimesed, uurijad ja teadlased, kes on otsinud lahendusi kõikvõimalikele saladustele, sedasama mõtet kõikidel aegadel mitmesugustel viisidel väljendanud ning teevad seda ka edaspidi.

 

Üleminek uude ajastusse – NÜÜD JA KOHE!

Praegu liigume mugavalt tuttavast ja tavalisest eilsest maailmast palju erilisemasse tänasesse maailma ning isegi kui seda tajuvad vaid vähesed, suundume tempokalt homse imelise kõrgtehnoloogilise maailma poole, ise vaevu oma reaalsuse muutumist tajudes. Me suhtleme maailmaga peaaegu silmapilksetel kiirustel, oleme tunnistajateks sündmustele, mis toimuvad teiselpool maakera ja seda ümbritsevas maailmaruumis, reisime vaid mõne tunniga kaugete vahemaade taha, kuhu jõudmine nõudis varem päevi, nädalaid või isegi kuid, meil on pidev ligipääs kogunenud teadmistele, me käsutame erakordseid jõude vaid mõne sõrmeliigutuse ja paari öeldud sõnaga ning mis veel tähtsam – ja samas õudsem –, meil on jõud iseennast hävitada.

Me ei saa täielikult aru, kui erinev on kõik sellest, mis oli „vanadel aegadel“. Me mõtleme enamasti ikka tavalistes kolmemõõtmelise maailma mõistetes, mida piiravad aeg ja ruum kuni nähtava silmapiirini. Enamikule meist ei ole seda olemaski, mida me silmaga ei näe. Kui sa ei ole just kvantfüüsik või müstik, pole see, mida sa tead, ilmselt muutnud seda, mida ja kuidas sa usud. Ja just muutused sinu uskumuste süsteemis võivad muuta sinu tajutud reaalsust, kui sellega kaasnevad vastavad muudatused sinu teadmiste süsteemis, ning see annab sulle võimaluse elada mitmemõõtmelises maailmas. Me räägime sellest neil lehekülgedel hiljem, kuid pane tähele:

 

KUI SA EI TEA, MIDA OTSID, SIIS SA TÕENÄOLISELT

EI LEIA SEDA!

Mõtle järeldustele, mis tulenevad järgmisest mõtteavaldusest. Teadmised ja usk määravad, kuidas me maailma näeme, ning sõnad, mida kasutame, peegeldavad ja määratlevad meie reaalsust, sealhulgas erinevusi objektides ja subjektides, mida iga päev näeme ja kasutame.

Selleks, et teada, uskuda ja mõista ning mingis mõttes ka uuesti sündida sellesse ehedasse uude ajastusse, peame esmalt vaidlustama viisi, kuidas tavaliselt asju näeme ja neist mõtleme, iga kord kui astume teadlikult sammu tavapärasusest kaugemale. See järgmine samm avab uksed kosmilise paljumõõtmelise reaalsuse tajumisele, viies meid teisele poole tavateadvuse lävepakku. See on samm, mis tuleb astuda teadlikult, ning see ja teised „eneseabiraamatud“ aitavad sul selleks valmistuda.

 

Psüühilised dimensioonid

Meil on „psüühiliste dimensioonide“ uurimiseks palju sõnu (mida eespool loetlesin) ja palju vaatenurkasid. Oleme jätnud selja taha läänemaailma organiseeritud religioonid, maagia ja vaimsed uskumused ning jõudnud esoteerika, okultismi* ja vaimsuse isiklike õpinguteni. Me mediteerime, õpime enesehüpnoosi, praktiseerime joogat, harjutame enesedistsipliini, jagame armastust, teeme häid tegusid ja elame vaimsemat elu, olemata sealjuures kindlad, mida see õieti tähendab.

 

*Vastupidiselt müütidele ja tahtlikele väärtõlgendustele ei viita sõna okultne kurjusele, nõndanimetatud „mustale maagiale“ või mõnele „saatanlikule“ skeemile, mille eesmärk on maailma usundite moonutamine, vaid tähendab lihtsalt varjatut või peidetut (nagu Kuu liigub varjutuse ajal Päikese ette või muu objekt varjab ajutiselt teise, seistes selle ees või liikudes selle eest läbi). Sõnad okultne ja okultism osutavad esoteerilistele teadmistele, mida on hoitud saladuses hirmust katoliku kiriku ja tema „püha“ inkvisitsiooni ees.

 

Paranormaalsed nähtused ja uus teadus

Me liigume ülemeeleliste nähtuste uurimiselt parapsühholoogiani ja uue paranormaalsust käsitleva teaduseni. Me praktiseerime ennustuskunsti vorme, õpime tundma tarokaarte ja astroloogiat, tegeleme maagia ja idamaiste võitluskunstidega. Vaatame uuesti üle müütilised ja mitte-nii-müütilised muistendid Atlantisest ja Lemuuriast, tänapäeva Mehhiko aladel elanud maiade ja atsteekide ning Muinas-Peruu inkade uskumused, muiste India ja Hiina religioonid ja kultuurid, Muinas-Pärsia (praegune Iraan) aladel valitsenud maniluse, mitraismi ja zoroastrismi, iidse Kreeta minose pärimuse, Jordani kallastel elanud kaananlaste usundi, jaapanalste šintoismi, Vana-Egiptuse ja -Kreeka ning eelkristliku Rooma usundid, Skandinaavia mütoloogia ning muinasaegse paganliku Euroopa druiidide ja keltide usundid, Aafrika ja Ladina-Ameerika spiritistlikud religioonid ja palju muud. Tarkust leiab kõikjalt, kuhu vaatad: mida enam sa vaatad, seda enam näed ja õpid ning seda avaramaks muutub su vaateväli.

 

Mittefüüsiliste reaalsuste tajumine

Kõik need huvid, uuringud ja praktikad muudavad meie kogemustepagasit, füüsilise ja metafüüsilise (mittefüüsilise) maailma tajumist ning üldist uskumuste süsteemi, kuid me alustame „kodule lähemalt“, kuna meie füüsilise maailma realiteedid teevad läbi aeglasi muutusi, mida põhjustab maailma uutel viisidel ümberdefineerimine tänapäeva teaduses ja tehnoloogias. Ometi ei ole enamikul meist õnnestunud astuda üle selle läve ja tajuda avardunud reaalsust, mis on sellisena juba olemas. Teadvelolu avardamine on üleminekul uude ajastusse elulise tähtsusega, samuti nagu meie psüühiline areng ja enda võimestamine. Selline kasv on loogiline jätk meie praegusele individualiseerunud inimarengule, et olla enamat sellest, kes praegu rahva ja üksikisikutena oleme.

 

Enda võimestamine

Me uurime ülemeelelisi nähtusi ja püüdleme vaimse võimestumise ja avardunud teadvuse poole isiklike meelteväliste võimete ja oskuste arendamise kaudu. Me ei piira oma visiooni sellega, mis on iseloomulik ennast sõnumitoojateks ja gurudeks kuulutanud inimestele. Igasugune sõltuvus tähendab endale takistuste seadmist ja meie eesmärk sellel uuel ajastul on eneseavastamine ja -mõistmine, mis viivad isikliku kasvu, arengu ja tugevnemiseni.

Meil on olnud tavaks jõuda avaramate kosmiliste dimensioonideni ainult usutegude ja müstikutele omase distsipliini kaudu. Nüüd on need laiemad mõõtmed saamas osaks sellest avarduvast silmapiirist, mida on nähtavale toomas meie avatud meelega tehtud uuringud ja ränipõhiste tehnoloogiate igapäevane kasutamine. Kuigi suurem osa meie planeedi elust on süsinikupõhine, on räni teine kõige tõhusam ühendaja ning pole kahtlustki, et meie seiklused ränil põhinevate sidelahendustega ning kosmoseavastused viivad meid lõpuks kontaktini arukate ränipõhiste eluvormidega, kes asustavad keskkondi, mis meie süsinikupõhistele eluvormidele oleksid elamiskõlbmatud. Kui see kord nii läheb, viib see meie tavateadvuse plahvatusliku avardumiseni.

Pea meeles: inimese meel ja Jumala* meel on üks ja seesama, sest teadvus on kõikjalolev ja lõputu. Meie, inimeste, väljakutseks on selle tohutu potentsiaali ärakasutamine ja võimalus olla midagi enamat praegusest: saada avarduva maailmaruumi kaasloojateks.

*Märkus. See on näide sellest, kuidas sõnavalik võib anda erinevaid tähendusi, ehkki see ei tohiks nii olla. Antud näite puhul on sõnadel jumal, looja, algallikas ja algjõud ühesugune tähendus: miski või keegi lõi maailmaruumi ja kõik selles leiduva. Järgmises lauses oleksime võinud sõna inimesed asemel kasutada väljendit Jumala lapsed ning tekitada sellega teistsuguse tunde, ent ometi – kuna kõik maailmaruumis leiduv on Loova Jõu või Algallika laps, siis täidab sõna inimesed kasutamine meie eesmärki paremini kui mõni muu mõiste.

 

Multiversum ja paralleeluniversumid

Ajalugu ei kordu kunagi teisiti kui tsükliliste muutuste mustritena. Me oleme liikunud kaugest minevikust, kus maailmapildi (st teadvusvälja) määrasid lühikesed füüsilised vahemaad ja seda piiras nägemiskaugus, mis peegeldus müütides ja kujundas uskumusi, pisut avaramatesse maailmadesse, millesse juhatasid meid šamanistlikud nägemused, kujundades traditsioone, ühiselunorme ja ühiskonna ülesehitust, ning sealt veelgi suurematesse maailmadesse, mida määratles veel täpsemalt meie mõte ja piirasid veel kitsamalt poliitiline ja religioosne võim. Nüüd, murdes religioosse ja poliitilise ülemvõimu ahelaid, siseneme info- ja kosmoseajastusse (mida on nimetatud ka Veevalaja ajastuks või Uueks Ajastuks).

Viimastel aegadel on ulmeromaanides ja nüüd ka kvantfüüsikas hakatud rääkima füüsilistest universumitest, mis on meie omaga paralleelsed, kuid ometi on iidsed tarkused ja esoteerilised teadused – nii idas kui ka läänes – juba ammu õpetanud, et meile teadaolevast palju suurem kosmos sisaldab mitte ainult suuremat füüsilist universumit, kui seda oma piiratud tajumeeltega mõista suudame, vaid ka suuri metafüüsilisi maailmu ehk dimensioone. Tänaseks teame tänu astronoomide ja kvantfüüsikute tööle, et isegi füüsiline universum on palju suurem ja keerukam, kui oleme harjunud mõtlema, ning leidub aineosakesi, mis on aatomitest veelgi väiksemad.

Mitte ainult füüsilist universumit ei nähta suurema ja keerukamana kui kellavärk (visioon, mis oli levinud alles hiljuti), vaid ka inimest vaadeldakse palju keerulisemana, mitte pelgalt füüsilise olendina – käsitus, mis meditsiinis ja bioloogias on endiselt valdav. Kuigi inimese ja universumi subtiilsed füüsilised ja metafüüsilised dimensioonid jäävad materialistlikule teadusele suures osas tundmatuks, on need kõige võimsamad võtmed, mis avavad meid arusaamisele ja igapäevareaalsuse muutmisele.

 

Paljumõõtmelised füüsilised ja mittefüüsilised maailmad

Kummalisel kombel väidavad isegi kõige materialistlikumad inimesed, teadlased ja religiooniõpetajad nende hulgas, ennast uskuvat hinge, vaimu, vaimolendite ja Looja mittefüüsilistesse kontseptsioonidesse, kuid eitavad samas jätkuvalt nii inimese kui ka universumi metafüüsiliste dimensioonide olemasolu.

Muude küsimuste kõrval võiksid endalt küsida:

 

• Kas hingel või vaimul on mingit laadi füüsiline mõõde?

• Kas mõte on puhtalt füüsiline, pelgalt aju mehaaniline funktsioon?

• Kas armastus on ainult bioloogiline ja hormonaalne, lihtsalt sugutungist ajendatud?

• Kas ennast ja teisi ähvardava ohu ees vapraks jäämine on pelk enesekaitseinstinkti väljendus?

• Kas ettenägelikkus seisneb ainult teadaolevate faktide ratsionaalses analüüsis?

• Kas tahkest ainest, vedelikest ja gaasist koosneva füüsilise mateeria kohal või kõrval ei ole midagi muud?

 

Meil on esoteeriline sõnavara, mis kirjeldab ja mõtestab füüsilist ja metafüüsilist mõõdet hõlmavat suuremat maailmaruumi ning füüsilist keha, mõistust, emotsioone, tahet, vaimu ja hinge hõlmavat kõrgemat mina. Mõned neist sõnadest on läinud laiemalt käibesse 19. sajandil populaarseks saanud teosoofiliste liikumiste ja mitmesuguste idamaiste mõttevoolude, aga ka vabamüürluse, Kuldse Koidiku (Golden Dawn), Aurum Solise ja teiste maagiliste ordude, spiritismi ja avalike spiritistlike seansside ning paranähtuste uurijate kaudu. Hiljem, 20. sajandil, aitasid nende mõistete levimisele kaasa jooga, tantra, meditatsiooni ja võitluskunstide õppijad ja praktiseerijad, astroloogia ja paljude muude ennustamisviiside ning kanaldamise populariseerimine, sellised tuntud tegelased nagu Edgar Cayce, uuspaganlikud liikumised jne.

Oleme järjest paremini tuttavad selliste sõnade ja mõistetega nagu astraaltasand ja astraalkeha, eeterteisik, kehaväline kogemus, mentaal- ja kausaalkeha, tšakrad, kundalini, praana, astraal- ja mentaalprojektsioon, muutunud teadvusseisundid, selgeltnägemine, kristallkuuli vaatlemine, pildamine ning muu seesugune, kuid seda on siiski liiga vähe, et luua neist sidus ja kõigile mõistetav süsteem.

Meil on olemas sõnad, kuid üldjuhul jääb puudu struktuurist, mis annaks neile sisu. Tähenduse andmiseks peame need asetama inimese ja universumi (kõrgema mina ja suurema maailmaruumi) duaalsesse konteksti. Järgmiseks peame suhestama esoteerilise kosmose uute arusaamadega kvantfüüsikast ning esoteerilise „mina“ uute psühholoogia- ja füsioloogiaalaste avastuste ning metafüüsika terminoloogiaga.

See, mida nimetatakse esoteeriliseks, ei ole midagi veidrat ega reaalsusest eraldiseisvat, vaid kõikjalolev ja isiklik. Me vajame suuremat pilti tervikust, et astuda vastu meie ees seisvatele väljakutsetele, milleks on üleilmsed kliimamuutused, saastumine ja keskkonnaohud, tervet maailma haaravate ususõdade ja majandusliku kokkuvarisemise oht, epideemiad, poliitiline ja korporatiivne korruptsioon (eriti panganduses ja rahanduses) jne. See on vana probleem, mida väljendab ütlus „Käi pühapäeval kirikus ja argipäeviti tee tööd“, milles sisaldub eeldus, et töö ja pühapäevane vaimsus on vastandid. See ei pea nii olema, kuid jääb nii, kuni me pole avardanud oma vaatevälja ega näe reaalsust sellisena, nagu see on.

Nagu eespool öeldud, on inimese meel ja Jumala meel üks ja seesama, sest teadvus on universaalne ja lõputu, seega on inimene ja universum üks ja seesama. Meie kehad on maisest ainest, mida elustab universaalne teadvus. Inimese keha ja vaim funktsioneerivad erinevalt, kuid paralleelselt. Esoteerikud eristavad neid kaht, kõneldes mitte-füüsilistest tasanditest ja subtiilsetest kehadest. Meil on füüsiline keha füüsilisel tasandil ja sellel kehal on füüsiliselt omandatud teadvus. Kuid see kehateadvus ei ole mõistus ega hing. Astraaltasandil on füüsilise kehaga külg külje kõrval astraalkeha (mida on nimetatud ka sõidukiks). Lisaks sellele on mentaaltasandil olemas vaimne keha ning nende kohal ja nendega paralleelselt veel teisigi kehasid ja tasandeid.

Siiski on ekslik arvata, et keha ja vaim, tasandid ja kehad ning füüsiline ja astraalne on üksteisest rohkem eraldatud kui raamatud raamatukogust. Nii nagu on kõrvuti olemas normaalne ja paranormaalne, eksisteerivad ka kõik need tasandid, kehad, asjad, olendid, vormid, funktsioonid ja kategooriad paralleelselt, ülal ja all, kõik koos. Tõepoolest, mõte suudab mõjutada mateeriat ja mateeria mõtet. Kõik on üksteisega seotud, kuid erinevatel tasanditel, sest igaüht, nii asju kui ka olendeid, mõjutavad asjaolud, soovid, tähelepanu, kavatsused ja juhtumused.

See võib tunduda liialdusena, kuid igal tasandil ja igas kehas korraldavad elu ja talitlusi omad seadused ning inimese isiklikku (ja mitte ainult isiklikku, vaid ka teiste inimeste, kohtade ja asjade) reaalsust mõjutavad tugevalt tema tahe, soovid ja kavatsused. Treenitud ja distsiplineeritud tahe on väga võimas – tahe on vahend maailmaruumi kujundava ülima loova jõu fookustamiseks –, kuid me lepime ka sellega, et vaid vähesed elavad inimolendid on selleks võimelised. Ometi on see meie kui tulevaste kaasloojate eesmärk.

 

Tasandid ja kehad

Meie paranormaalsed uuringud, nii laboris kui ka väljaspool laborit, kombineerivad objektiivseid ja subjektiivseid kogemusi füüsilistest ja metafüüsilistest reaalsustest, tuues igapäevaellu uusi arusaamu ja avaramaid tähendusi.

Meie tähelepanekud on ületanud füüsilise maailma, hõlmates astraalset, mentaalset, kausaalset ja sprituaalset mõõdet ning liikudes neist veelgi kõrgematesse ja avaramatesse dimensioonidesse, mis on alati koos meiega olnud, kuid jäänud meie praeguse teadlikkuse piiridest välja. Üheks meie eesmärgiks on muuta teadvus võimeliseks selekteerima alateadvuse sisu vastavalt tahtele. Keskendumisest algab enesekontrolliprotsess, mis allutab emotsioonid (astraalne mõõde) ja otsustused (mentaalne mõõde) tahtele (kausaalne mõõde).

Selliseid sõnu nagu hing, kõrgem mina, vaim, psüühe, seesmine mina, aat­man, tervikisiksus, kausaalne mina, chia, nešama, kõrgem manas, kõrgem ego, püha kaitseingel, vaimne hing, intuitiivne mina, buddhi, kõrgem kausaalne mina, üliteadvus jne on igas keeles ja kultuuris kasutatud erinevalt, kuid ikka tähendustes „miski muu kui füüsiline teadvus“, „see, mis ületab füüsilise surma“ ja „see, mis on surematu“.

 Nüüdisaegses psühholoogilises ja esoteerilises terminoloogias on neid sõnu ja nendega seotud kontseptsioone seostatud isikliku ja kollektiivse alateadvusega, arhetüüpse meelega, subtiilsete kehadega, mis kuuluvad tervikliku isiksuse kompleksesse struktuuri, ja veel palju muuga.

Meie eesmärke silmas pidades on siin kõrvutatud psühholoogiline põhimudel ja paralleelne esoteeriline mudel:

Mõlema mudeli puhul on kõik tasandid keerukamad kui tabelis näidatud. Üldiselt ja seoses oma arvukate funktsioonidega jagunevad mõlema mudeli kõik tasandid seitsmeks alltasandiks. Meie tähelepanu koondub kolmanda tasandi kõrgeimale alltasandile, mida nimetatakse kõrgemaks minaks ja kausaalseks minaks. Olemuslikult on need üks ja seesama, ent kuna me keskendume käesolevas raamatus psüühilisele arengule ja enda võimestamisele, siis võtame vaatluse alla mentaalse ja kausaalse mina.

Kausaalne mina ei ole hing ega vaim, vaid isikliku teadvuse kõrgeim aspekt kehastuvas isiksuses. Tuleb aru saada, et hing kui selline ei kehastu, vaid abstraheerib kehastunud isiksuse elu õppetunde kausaalse mina kaudu, mis kunagi koos isiksusega „sureb“. Seejärel loob hing uue kausaalse seemne koos mitmete elude abstraheeritud mälestustega ja uue elu plaaniga ning tekitab samm-sammult uue kehastuva isiksuse, järgides esoteerilist mudelit kuni füüsilise kehastumiseni, mil hakkavad arenema psüühilise teadvuse uued tasandid, sedamööda, kuidas füüsiline keha kasvab ja küpseb, et uue elu kestel esoteeriliste minadega tihedat koostööd teha. Selle protsessi täielikul läbitegemisel nihkub kogu isiksuse käskluste ja kontrolli kese reaktiivselt emotsioonikeskselt madalamalt minalt ja suuremal või vähemal määral ajukeskselt mentaalselt keskmiselt minalt vaimukesksele kausaalsele kõrgemale minale.

 

TERVIKU JA SELLE OSADE MÕISTMINE

Me oleme nii üksikisikutena kui ka kogukondlikult osa tervikust ja terviku osade summa. Füüsiliste kehadena oleme aineosakeste orgaanilised kogumid ja seda on ka füüsiline maailm, milles elame. See, mida me üksikisikutena ja kogukondadena teeme, mõjutab kogu maailma, kuid samas ei ole me üksikisikutena enamat kui peotäis põrmu kalmistul. Ometi, milline tähendus oleks maailmal ilma meieta? Kas raamat on pelk peatükkideks jagatud ja kaante vahele köidetud sõnade kogum? Ei, kõik sõnad, kirjavahemärgid ja tühikud moodustavad üheskoos lauseid ja lõike, millega öeldakse tähtsaid asju, veelgi selgemini tuleb nende tähtsus esile peatükkides ja sealt edasi raamatus kui tervikus, mis on autori panus paljude lugejate paremaks saamisse ja kasvamisse, kui nad on astumas isikliku arengu järgmist sammu.

Samal ajal on kollektiiv midagi rohkemat kui oma osade summa, aidates oma liikmetel saada millekski senisest enamaks – ikka uuesti ja uuesti. Universaalse, planetaarse ja individuaalse evolutsiooni tervik kujutab endast osakeste sünteesi: osakesed saavad tervikute osadeks, kujunedes aina suuremateks osadeks ja tervikuteks, mis saavad veelgi suuremateks tervikuteks osadena aina suurematest ja suurematest objektidest, osadest, tervikutest, kogukondadest, planeetidest, süsteemidest ja paljust muust. Üksikisikud kasvavad millekski enamaks, avardades oma teadvust ja teadvustatud võimeid – alati edasi, alati kõrgemale liikudes.

Vaata allolevat kaarti, mis näitab kehasid ja planeete külg külje kõrval koos tegutsemas, omavahel lõimumas, kasvamas, loomas ja arenemas; üksikisikuid kasvamas ja uuenemas, oma uusi potentsiaale teostamas, saamas üha enam selleks, kes nad olla võivad. Me kasvame ja areneme tegutsedes, teostades, igatsedes, mõistes, otsides ja pärale jõudes.

Me võtame selle, mida õpime – elus või laboris –, arendame ja kohaldame seda, muudame paremaks ennast ja elu, kasvame madalamalt kõrgemale, avardades teadlikkust ja teadvust, et olla rohkem kaasatud, et laiendada oma arusaamisvõimet ja pigem juhtida toimuvat kui sellele reageerida.

Uuri kaarti alt üles, püüdes mõista igat veergu ja rida kui üht ilmutuse tasandit või avaldumisvälja. Meie esmane huvi on suunatud kahele esimesele veerule. Esimene veerg tähistab kosmilise loomisjõu ja aktiivsuse, teine inimese kujunemise ja arengu välja. Mõlema tasandi vahel toimub pidev vastastikune suhtlus: kosmilise reaalsuse ja võimaluste ning inimese tahte ja võimete edasi-tagasi voogamine. See näitab tegevuse ja arengu teed.

Järgmiseks pööra tähelepanu kolmandale ja viiendale veerule, mis tähistavad evolutsioonilise arenguprotsessi käigus samm-sammult avanevaid funktsionaalseid ressursse. Mida rohkem sa arenguprotsessis teadlikke pingutusi teed, seda kiiremini ja kergemini edasi jõuad. Pole tähtis, kui hõlpsasti ja kui kiiresti edenemine toimub – nii ehk teisiti on selleks vaja sinu tahtlikku TÖÖD, kuid pea meeles, et seda tööd nimetatakse Suureks Tööks ning see on see, mis annab su elule tähenduse ja rõõmu.

See ongi see võimestumine, mida me kõikides oma raamatutes pakkuda püüame. Tegemist on hoolikalt läbimõeldud kombinatsiooniga tekstidest, tõsielujuhtumite kirjeldustest, programmidest ja protseduuridest, valitud illustratsioonidest ning kaartidest ja tabelitest, mis koos töötavad sinu võimestumise heaks.

 

Vaim ületab keha

Omamoodi kokkuvõttena „Vaim ületab keha“ lisame käesolevale sissejuhatusele siinkohal mõned mõtted James Alleni 20. sajandil ilmunud  klassikalisest eneseabiraamatust „Nagu inimene mõtleb“ („As a Man Thinketh“), mille pealkiri on inspireeritud piiblist (Õp 23,7). Need lühikesed tsitaadid ütlevad palju:

 

Inimese teeb või jätab tegemata tema ise.

Keha on vaimu teener. Ta kuuletub meele tegevustele, olgu tegemist tahtliku valiku või automaatse väljendusega.

Heliloojad, kujurid, maalikunstnikud, luuletajad, prohvetid ja targad – nemad on pärastise maailma loojad, taeva arhitektid. Maailm on ilus, sest nad on meie keskel elanud, ilma nendeta kaoks töötav inimkond.

Unistajad on maailma päästjad. Nagu nähtavat maailma hoiab alal nähtamatu maailm, nii toidavad inimesi kõigis nende katsumustes üksildaste unistajate imeilusad tulevikunägemused.

 

Seega, lugeja, õhutame sind jätkuvalt unistama, kuid üksiti tööd tegema, et sinu unistused täituksid!