SISSEJUHATUS

 

 

 

 

 

Unenäod on aegade algusest olnud inimelu osa. Kui meie kauged eellased lõkketule ümber istusid ja unenäomaailmast jutustasid, avanes neile uus reaalsuse mõõde – loomade ja esivanematega asustatud maailm. Vihjeid selle olemasolule hakati hiljem mõistma kogu inimkonda ühendava kollektiivse alateadvusena. Kuigi teadus paljastab üha enam REM-unefaasi (rapid eye movement ehk kiirete silmaliigutustega uni) ajal ajus toimuvate

protsesside tehnilisi aspekte, tunneme samas eksimatult, et unenäod kõnelevad veelgi enam unenägija hingest.

Kuigi meie side selle hingelise maailmaga on nõrgem kui eales varem, leiame unenäomaailma kaudu sügava seose iseenda ja seega kogu inimkonnaga. Isiklikul tasandil mõistab igaüks, kelles unenägude müsteerium on vähegi aukartust tekitanud, sellise avastusretke väärtust. Oma unenägusid paremini mõistes saavutad sügavama arusaamise iseendast ja end ümbritsevast maailmast.

Unenäod on lood, mida jutustatakse sümbolite keeles. Selle keele mõistmiseks tuleb minna iga unenäopildi tuumani. Mis tahes sümboli universaalne tähendus peitub selle kasutuses, olemuses, eesmärgis või olemuslikes omadustes. Kui oled sellest suhteliselt lihtsast käsitusest aru saanud, siis pole unenäo tõlgendamine muud, kui loo jutustamine sellest loost, mida unenägu pajatas. Käesolev leksikon on mahukas abivahend, mida saad seda tehes kasutada. See aitab süvendada sinu kogemuslikke teadmisi ja minatunnetust, aidates mõista, mida unenäod sulle öelda püüavad.

Unenäod hakkasid mind huvitama juba siis, kui olin alles väike poiss. Mäletan seniajani üht unenägu, mida nägin kõigest kolmeaastasena. Ma nägin kummalist tühja maastikku ja olin teadlik enda kohal paiknevast tasandist, mis tundus tohutu suur. Samuti suutsin tajuda teist paika, mis oli palju väiksem sellest keskmisest tasapinnast, millel asusin mina ise. Kõrgem tasand oli universum tervikuna ja väiksem oli  molekulaartasand, kuigi minu lapsemõistus ei suutnud tollal selliseid konstruktsioone päriselt ette kujutada. Nüüd, täiskasvanuna, tunnen selles ära lõpmatuseunenäo ning olen kuulnud ka paljusid teisi täpselt sedasama unenägu kirjeldavat. Tol ajal oli see minu jaoks lihtsalt lummav vaatepilt, mis mind ühtaegu vaimustas ja kohutas. Veel enam, ma sain selgesti aru, et see fantastiline ja pelutav paik eksisteerib minu sisemuses, minu enda kujutlusvõime piirides.

Teismelisena sattusin juhuse tahtel lugema Freudi teedrajavat teost „Unenägude tõlgendamine“. Kuigi see oli viieteistaastase poisi jaoks pisut raske lugemine, olin suuteline tekstist välja noppima tõdemuse, et unenäod, kui neid lähemalt uurida, võivad tõepoolest teadmisi pakkuda ja varjatud vaatenurki avada, kui neid lähemalt uurida. Seltskondlikud koosviibimised, millest teismelisena osa võtsin, andsid mulle esimese võimaluse seda seisukohta katsetada. Kui mõni sõber lustakalt teatas, et oli näinud pöörast unenägu, palusin tal sellest rääkida ja seejärel pakkusin välja oma vaistliku tõlgenduse. Järgnesid üllatunud suured silmad ja lummatud hüüatused. Jätkasin seda tegevust – tõtt-öelda tuhandeid kordi – paljude aastate jooksul ja arendasin välja oma kaasasündinud ande, mis viis mind viimaks psühholoogiaõpingute ja doktorikraadini.

Minu anne ei ole siiski selline, nagu ta sulle näida võib, kui sul on olnud juhust näha mind unenägusid tõlgendamas ja see on sulle muljet avaldanud. Igaüks võib teha sama, mida teen mina, ja see raamat võib suuresti aidata sul oma võimetes selgusele jõuda. Minu anne ei seisne selles, et ma sääraseid asju tean, sest meil kõigil on tänu oma inimlikkusele ja seosele kollektiivse alateadvusega juurdepääs teadmistele. Minu anne seisneb selles, et ma suudan seda teha väga-väga kiiresti.

Minu esimene raamat „Unenäo tähenduse leidmine, sõnastik ja juhend unenägude tõlgendamiseks“ kirjeldab seda protsessi üksikasjalikult ja on pigem õppevahend sinu kurssi viimiseks küsimusega, kuidas pääseda ligi universaalsete sümbolite taga peituvatele teadmistele. See raamat võib sulle huvi pakkuda, kui soovid unenägude tõlgendamisest põhjalikumat ülevaadet, kuid kõik selle raamatu detailsed seletused leiduvad lihtsamal kujul ka neil lehekülgedel, ja lisaks veel palju muudki! Käesolev „Täielik unenägude leksikon“ sisaldab üle tuhande sellise sümboli tõlgenduse, mida tõenäoliselt oma unenägudes kohata võid. See on sinu võta-ja-kasuta teejuht, mis aitab lahti seletada igat unenägu, kui selles sisalduvate sümbolite mõtestamiseks pisut vaeva näed.

Käesoleva leksikoni tõhusaks kasutamiseks on mõned kindlad põhimõtted, mida teadma peaksid. Esmalt – unenäo tõlgendamiseks pole olemas valet moodust. Unenäo tähendus on sügavalt isiklik ja palju sõltub unenäo nägijast ja tundest, mida unenägu tekitas. Aja jooksul võivad mõtted ja tunded, mida unenägu tekitas, muutuda ja areneda. Kõige olulisem on meeles pidada, et ka unenäol endal on oma teadvus või sisemine loogika. Nagu uut tegevust avastav põnevil laps, nii vajab ka unenägu märkamist ja tunnustamist. Pelk unenäost mõtlemine on piisav, et ergutada alateadvust sulle lisainformatsiooni pakkuma, aitamaks sul iseennast paremini mõista. Iseenda tarbeks unenäo tõlgendamise tõeline väärtus ei seisne lõpliku tähenduse leidmises, vaid sellega tegelemise protsessis.

Teine põhimõte, mida meeles pidada, on seotud sellega, kuidas unenäomaastikele läheneda. Kuigi unenäod võivad peegeldada paljusid aspekte sinu päriselust, on kõige tõhusam viis nendega töötamiseks arvestada, et unenäo iga element on sinu teadvuse peegeldus. Nii on iga unes nähtud tegevuspaik ja tegevus osa sinust endast, unenägijast. Mõtle sellele, et teadvusel on mitu tasandit ja unenägu on sümboolne pilguheit sinu sisemaailma.

Kirjeldatud lähenemisviis on välja kasvanud kuulsa psühholoogi, tänapäevase unenäokäsituse isaks peetava Carl Jungi töödest. Just Freudi kaasaegne Jung oli see, kes postuleeris kõiki inimesi ühendava, ühesugust arhetüüpset informatsiooni sisaldava kollektiivse alateadvuse olemasolu, mida ei mõjuta kultuurilised ega geograafilised eripärad. Oma rännakutel avastas Jung, et tema kõrgklassi kuuluvad Šveitsi patsiendid näevad täpselt samasuguseid unenägusid kui Aafrika pärismaalased. Mõistagi jälitasid Šveitsi ärimehi tiigrite asemel pigem pankurid, kuid teemad olid samad.

Jungi järgi esindavad inimesed, keda sa unes näed, sinu enda erinevaid aspekte. Mina nimetan neid „iseloomulikeks aspektideks“. Nähtud inimeste omadused, nagu need väljenduvad ärkvelelus, esindavad sinu, unenägija  omadusi. Sellel käsitusel põhinevad paljud neil lehekülgedel leiduvad tõlgendused, kui käsitletav unenäomotiiv seostub mõne kindla isikuga. Mõned unenäokäsitused on viidanud sellele nähtusele teisiti, kuid mina kasutan mõistet „iseloomulik aspekt“. Iga isik, keda unenäomaailmas kohtad, esindab üht sinu isiksuse tahku ja just sellena tuleks teda ka tõlgendada. Keerukate inimolenditena mõistame ennast sageli killustatult, millest annab tunnistust ka käibeväljend „mingi osa minust tunneb nii“. Üsna samamoodi on see ka unenägudes, kus sinu põhiloomuse väljasettinud elemente esindab sümboolsel tasandil kindel isik, keda päriselus võid, aga ei pruugi tunda.

Sa võid selle unenägude tõlgendamise tehnika kohe järele proovida, kui mõtled tuttavatele inimestele ja kirjeldad neid kolme omadussõnaga. Näiteks võib su parim sõber olla „soe“, „rõõmsameelne“ ja „lõbus“, ülemus aga „kontrolliv“, „nõudlik“ ja „paindumatu“. Seda on kõige parem teha spontaanselt, üle mõtlemata. Sama lähenemisviisi saab rakendada unenäo puhul. Kui sinu unenäos esineb keegi, keda tunned, siis kasuta kolme omaduse tehnikat selle isiku kirjeldamiseks ja kohe ongi sul olemas arusaam, mida ta sinu unenäomaastikul esindas.

Esitan siinkohal ühe näite, kuidas see võte tegeliku unenäo puhul toimib. Üks naine nägi unes, kuidas tema keskkooliaegne inglise keele õpetaja mingis kummalises asendis tema kohal hõljus; see oli häiriv kogemus ning jäi talle seetõttu meelde. Kui ma palusin naisel kolme omadussõnaga seda õpetajat kirjeldada, sain vastuseks „negatiivne“, „järsk“ ja „nõudlik“. Kui ma küsisin temalt tema praeguste stressiallikate kohta, rääkis ta eesseisvast esitlusest, mille oma tööga seoses tegema peab; kuna ta tundis end avalikult esinedes ebakindlalt, tekitas eesseisev ülesanne üpris suurt muret. Tal oli kerge mõista ja koguni sõnastada, kui närviliseks see teda muudab, ning õpetajat omaenda iseloomuliku aspektina vaadeldes oli ta suuteline ärevusest osaliselt vabanema ja mõistma, et on ise enda kõige karmim kriitik.

Mida paremini sa kedagi oma elust tunned, seda raskem võib sul olla seda isikut omaenda isiksuse osana ette kujutada. Neil puhkudel on kõige parem viis üritada oma mõtetes võimalikult neutraalne püsida. Mõtle, kuidas keegi teine seda isikut kirjeldaks, et saada temast kui enda iseloomulikust aspektist objektiivsema pildi.

Mõistagi on unenäomaailm täis inimesi, keda sa varem pole kohanud. Kui see on nii, siis kasuta kogu unenäost saadud informatsiooni ja mis tahes üksikasju, mida unes nähtud inimese kohta meenutada suudad. Mida vähem materjali unenägu pakub, seda rohkem tööd tuleb teha, et avastada, millist iseloomulikku aspekti see võõras esindada võis. Sageli esindab võõras unenäos sinu psüühika neid aspekte, mida sa veel ei tunne ega mõista.

Mõnikord pole seda sugugi lihtne teha, eriti siis, kui see iseloomulik aspekt esindab neid sinu isiksuse elemente, mida sa pole valmis endaga seostama. Mina puutusin sellega kokku ühe patsiendi puhul, kes osutas väljakoorunud ideele sedavõrd suurt vastupanu, et tema juhtimine läbi kogu protsessi nõudis viimast kui piiska minu kannatlikkusest. Tegemist oli hilistes kahekümnendates naisega, kes oli näinud und oma vanema-ealisest naisülemusest, kelle käe all oli töötanud palju aastaid enne selle unenäo nägemist. Valides kolme omadust oma ülemuse kirjeldamiseks, käis ta välja „agressiivse“, „võimuka“ ja „ebaeetilise“. Mulle oli selge, et unes nähtud halastamatu naisülemus kehastas seda aspekti tema isiksusest, mis võis samuti olla halastamatu ja vaba „õige“ ning „vale“ moraalsetest konstruktsioonidest.

Päriselus annab see noor naisterahvas kindlasti parima, et igas olukorras õigesti toimida, ning vaevalt võiks teda halastamatuks pidada. Iroonilisel kombel muutus ta minu poolt välja käidud ideele vastu vaieldes ja ennast kaitstes karmiks ja järeleandmatuks. Viimaks ta  siiski leebus, kui mõistis, mida ma mõtlesin sõnadega, et meis kõigis peitub igasuguseid jooni, nii häid kui ka pealtnäha halbu.

See ei tähenda, nagu ei peegeldaks unenäod ka suhteid, mis sul on oma perekonna, sõprade ja tuttavatega – peegeldavad küll. Siiski töötan mina lähtuvalt vaatenurgast, et suurim väärtus, mida unenägude tõlgendamine pakub, on eneseanalüüs. Töö unenäomaastiku iga aspekti kui omaenda teadvuse peegeldusega annab sulle sinust endast selgema pildi. See ei tähenda sinu unenäoelu mõjutavate väliste suhete eitamist, kuid käesolev unenäoleksikon on üles ehitatud vaatenurgast, mida mina kutsun „tõlgendamise siseringiks“ – seisukohalt, et kõik, mida sa oma unenäost leiad, peegeldab sind ennast.

Kolmandat unenäo elementi, millega tuleb unenägusid tõlgendades tuttav olla, nimetatakse „varjuks“. Varju mõiste võttis kasutusele Jung, kes leidis, et teadvusel on palju aspekte, mida inimesed tunnistada ei taha. Ta kirjeldas varju kui alateadvuse osa. Nagu nimigi ütleb, on see koduks kõigile neile sinu isiksuse elementidele, mis on valgustkartvad ja hirmutavad. Sinna peidame need osad iseendast, mis on ebameeldivad, vihatud, tõrjutud, maha salatud ja vastuvõetamatud. Mattes need ideed sügavale oma meele varjatud soppidesse, suudame oma teadvuses nende suhtes pimedaks jääda. See mõiste toetub eeskätt ideele, et meis kõigis on kontrollitud kujul olemas kõik potentsiaalsed inimolemuse väljendusvõimalused. Näiteks elab meis kõigis tapjalik raev. Suurem osa meist neile impulssidele ei allu, kuid inimeseksolemise tõttu sisaldab meie psüühika kõiki omadusi, mis elu kestel väljenduda võivad. Ohtlikud, häbiväärsed ja muul moel häirivad omadused lükatakse meele sellesse ossa, kus need on turvaliselt pilgu alt eemal. „Vari“ on selle ala iseloomustamiseks igati kohane sõna.

Tavalise inimese jaoks jääb see hämarate, sotsiaalselt vastuvõetamatute emotsioonide põhjatu valik turvaliselt tahaplaanile ega avaldu väljaspool unenägusid iialgi. Lubades neil püsida varjus, jääme ikka üdini inimlikeks, kuid saame ühiskonnas korralikult funktsioneerida. Ent selleks, et oma tarkust ja teadvust kasvatada ja arendada, tuleb meil ka neid hämaraid varjatud maailmu pidevalt uurida, et avastada enda kohta rohkemat. Võib-olla pakuvad unenäod meile selleks kõige paremat võimalust.

Häirivad ja õudsed unenäod pärinevad kõige tõenäolisemalt varjust. Ka need unenäod, mis toimuvad öisel ajal või süngetel maastikel, on tõenäoliselt varju-unenäod. Kõik see unenäos, mis erineb sinu tegelikust välimusest ja olemusest, näiteks naha ja juuste värv või sugu, viitab samuti varju avaldumisele. Kui osa unenäost moodustavad ohtlikud, hirmutavad või müstilised sündmused, on seegi tõenäoliselt hetk, mil vari endast märku annab.

Asju, mis sisalduvad sinu teadvuses, ei ole raske enda minapilti põimida. Sa avastad midagi uut, võtad selle omaks ja sinu identiteet avardub. Kui aga miski astub esile varjust, segavad seda protsessi hirm ja vastupanu. Tegemist on sinu isiksuse mahasalatud elementidega ja nendega on raskem leppida. Unenäod pakuvad parimat võimalust vabaneda hirmust, mis meid elus sageli kammitseb. See saab võimalikuks siis, kui kohta sinu teadvuses, kus hirm pesitseb, heidetakse valgust. See protsess on irratsionaalne ja müstiline, kuid oma unenägude seltsis kvaliteetaja veetmine võib hirmu ja sisemiste tõkete iket kergendada.

Kõik unenäod on väärtuslikud, kuid just sünged ja hirmutavad unenäod pakuvad erilisi võimalusi. On täiesti võimalik, et õudusunenäod on nii hirmsad just sellepärast, et need paremini meelde jääksid. Unenäomaailma vari osutab alateadvuse sügavuses peituvale paigale, mis vajab vabastamist, et kasv ja arenemine võiksid toimuda. Niipea, kui see hirmutav paik on avastatud, ei ole see enam vari, vaid valgus täidab ruumi, mis varem oli hämaruses. Just nii kasvab elu jooksul tarkus.

Nendel lehekülgedel kasutatakse mõningaid mõisteid, mille tundmine aitab sul unenäoleksikoni paremini kasutada. „Arhetüüp“ on energiamuster, mis moodustab kokku sulades ühe idee, mida siis sarnaste kujundite kaudu esitatakse. Mõtle näiteks sõdalasele kui jõu ja agressiivsuse arhetüübile. Meie kaasaegses maailmas võib sõdalase arhetüüp omandada mitmeid vorme, avaldudes näiteks sportlastes või teatud meessoost filmistaarides. Sama võib öelda armastuse või kaastunde arhetüübi kohta, millele enamasti vastavad naistegelased, nagu me meediat jälgides ikka ja jälle täheldada võime. Need kaks on vaid lihtsustatud näited selle kohta, mida arhetüüp endast kujutab, ja paljud selle raamatu artiklid viitavad sellele kontseptsioonile. Kui unenäos esineb arhetüüpne kujund, peegeldab see unenägu mõnd teadvuse alusprintsiipi, mis on osa inimkogemusest.

Kaks eelnevat näidet heidavad valgust veel kahele järgnevatel lehekülgedel korduvalt esinevale mõistele. Idee nais- ja meesprintsiibist osutab arusaamale, et peaaegu kõik käitumise ja kogemuste aspektid langevad ühte neist kahest kategooriast. Neid mõisteid ei tohi segi ajada mees- ja naissooga – asi pole soos ega seksuaalsuses. Meesprintsiip viitab tegevusele, tegutsemisele ja otsustavusele, samal ajal kui naisprintsiip kehastab olemise, loomingulisuse, hoolitsuse ja vastuvõtlikkuse ideed. Kui need kaks printsiipi on ühendatud ja tasakaalus, kogeme ühtsust ja terviklikkust. Võib küll pisut lihtsustatult, ent siiski õigustatult väita, et unenägudega tegelemise mõte ongi oma enesetunnetuses või minapildis sellise ühtsuse ja terviklikkuse saavutamine. Unenäod kerkivad sageli meie psüühikast esile selleks, et aidata meil seda seisundit saavutada ja areneda. Kasulik on teada, et paljud kujundid ja unenäopildid suhestuvad ühe või teisega neist kahest alusideest ning sa kohtud nende mõistetega selle raamatu lehekülgedel korduvalt.

Edu sulle sinu uuel huvialal! Tööta oma unenägudega, et nende tähendusrikkust sügavamalt mõista. Kuigi üht ja ainuõiget viisi unenägude tõlgendamiseks ei ole, on elul kombeks anda õigeid juhtnööre just siis, kui sa neid vajad. Kui sulle jääb unenäoleksikonis silma mõni kindel märksõna, siis on see sinu jaoks õige. Kui unenägu on lugu, siis unenäo tõlgendus on sellest loost jutustatud lugu. Lase selles raamatus sisalduval infol ennast juhtida ning kõnelgu sinu unenäod võimsalt, jutustades sulle sinu enese lugu.

 

 

 

 

A

 

 

 

Abielu, sul tuleb mõned oma isiksuse aspektid tervikuks lõimida. Abielu on kahe energia liitumine kolmandaks, harmoonilist koostööd tegevaks üksuseks. Sümboolselt seostub see harjumuste, käitumismustrite, mõtteprotsesside või õpetustega, mida on kogetud eraldiseisvatena, kuid mis nüüd on kas lõimunud või vajavad lõimumist. Kui oled unenäos üks abikaasadest, siis vaatle oma unenäopartnerit selle iseloomuomaduse esindajana, mida praegu on tarvis ilmutada.

Abikaasa sugulased, paljud unenäod abikaasa sugulastest seostuvad ärkvelelu probleemidega, mille allikaks on sinu ja nende suhted. Sellegipoolest võib abikaasa sugulasi tõlgendada ka süvitsi omaenda isiksuse iseloomulike aspektidena. Nad omavad unenäos sarnast tähendust kui sinu enda vanemad, ent on eelkõige seotud sellega, kelle oled oma abikaasaks valinud, samuti abielus ette tulevate väljakutsetega. Vt Perekond.

Aed, unenägu kõneleb küllusest, õitsengust ja võimekusest luua struktuure ning kehtestada piire enda toitmiseks ja hellitamiseks. Aed on sihipäraselt ja tahtlikult rajatud, et luua piiratud maa-alal võimalused millegi kasvamiseks. Ükskõik kas aias kasvavad taimed on mõeldud silmailuks või söömiseks – aed esindab loomingulisuse ja hoolitsusega seotud naisprintsiipi. Aia struktuur ja piirid on seevastu meheliku tegutsemisprintsiibi väljendused. Nii vaadatuna on aiad loomisakti kaudu tekkinud mikrokosmosed. Väidetavalt pakub aias töötamine aednikule sageli suurt rahu, lõõgastust ja naudingut. Unenäos võib aed esindada vajadust või soovi luua oma elus rahu, külluse või hoolitsuse õhkkond. Aia liik, seisukord ja sellega seotud tegevus viitab, millisest eluvaldkonnast on jutt ja milline on sinu praegune suutlikkus sellega toime tulla.

Aeglustatud (aegluubis) liikumine, unenägu võib väljendada soovi elutempot aeglustada, et vähendada stressi või midagi lähemalt uurida. Arvesta sellega, mis aegluubis nähtud unenäos toimus. Unenäo kontekst annab sulle viite, kuidas nähtut tõlgendada. Vt Jooksmine.

Ahi on soojusallikas, mis annab sulle võimaluse toitu keeta ja küpsetada. Kuumus seostub sümboolselt alati muutumise ja ümberkujunemisega, toit viitab toitmisele ja enda eest hoolitsemisele. Ahju seisukord unenäos peegeldab sinu suhet suutlikkusega muutuda, ümber kujuneda ja enda eest esmatasandil hoolt kanda.

Ahv, iga sinu unenäkku ilmuv loom osutab vajadusele vaistlikuma elutunnetuse järele. Võid olla vallatud mingist kinnisideeks saanud mõttemustrist, mis su mõistust rahule ei jäta. Muu hulgas võivad selle unenäoga seoses pähe turgatada väljendid „pärdik turjal“ ja „ahvitembud“. Ahv võib osutada ka suutlikkusele automaatselt teiste käitumist matkida, kuid siiras mõistmatuses sügavamast tähendusest, mis tehtud valikutega seostub. Ahvi kui tootemi vägi on seotud uudishimu ja mängulise energiaga.

Ajakiri seostub nüüdisaegse popkultuuriga ja peegeldab teatud eluvaldkonnaga seonduvaid tundeid. Tõlgendades unenägu, milles ajakiri etendab tähtsat osa, tuleks arvesse võtta oma tegelikku suhtumist ajakirjadesse. Üldjoontes sümboliseerib ajakiri ohutut tõelisuse eest pagemise võimalust.

Ajakirjandus, idee poolest kajastab ajakirjandus maailmas toimuvaid muutusi. Kunagine eesmärk erapooletuid fakte objektiivselt esitada on tänapäeval andnud maad manipulatiivsele tungimisele inimeste eraellu ning valitud info levitamisele. Seda, kuidas sa ajakirjandust kui selle aeglase kultuurilise muutuse läbi teinud nähtust tajud, võib mõjutada ka sinu vanus. Olenemata sinu suhtumisest ajakirjandusse, seostub unenägu pigem sinu avaliku kui eraeluga ning arusaamaga, et ükskõik mida sa ka ei teeks, võivad selle tagajärjed avalikuks saada.

Ajaleht, kuigi ajalehed on tänapäeval oma tähtsust üha kaotanud, on need siiski aktuaalsete sündmustega kursis püsimiseks olulised. Sümbolina viitab ajaleht sellele, kui hästi oled oma kogukonnas informeeritud, samuti sinu sotsiaalsetele elukogemustele. Unenäos viitab ajaleht soovile olla paremini informeeritud maailmast, milles elad.

Ajaränd, võime ajas rännata on põnev ja köitev unenäosümbol, sest unenäomaailmas ei kehti ajale mingeid piiranguid. Seega, kui sinu unenägu sisaldas ideed ajarännu võimalikkusest, võis seda inspireerida soov nihutada päriselu ajalisi piire. Ajas tagasiminek seostub tehtud vigade või kahetsust tekitanud valikute tagasivõtmisega. Tulevikku rändamine osutab soovile praegusest olukorrast pääseda.

Aken, võimalik, et soovid mõnest olukorrast selgemat pilti saada. Kui nägid unes end mingis ruumis viibivat ja vaatasid aknast välja, võib nähtud uni väljendada sinu soovi liikuda uutele territooriumitele ning vabastada ennast praegustest piirangutest. Võid mingis eluvaldkonnas kogeda uute tulevikuväljavaadete avanemist.

Akrobaat suudab nõtkelt läbi õhu liikuda, mis tähendab, et see kuvand on eelkõige seotud vaimsete protsessidega. Esile on tõstetud sinu võime olla väle oma mõtetes, tunnetes ja läbi elu kulgemises, eelkõige aga mõtetes. Adobe Acrobat on tuntud tarkvaraprogramm kujundajatele ja seetõttu võib unenägu viidata ka sellele, kuidas võtad käsile oma elu ümberkujundamise, et vastata oma vajadustele.

Akvaarium, kalad sümboliseerivad ideid, mis hõljuvad ringi emotsioonide ja sinu alateadvusliku loomuse pinna all. Akvaarium on sümbol, mis paneb need ideed vaatamiseks välja, justnagu meenutamaks kauneid mõtteid, mis on sulle kättesaadavad, kui vaid vaevud pinna alt otsima.

Akvalangiga sukeldumine, meri esindab meie alateadvuse süvahoovusi. Nii nagu alateadvuses, leidub ka meres maailmu, mis avanevad sinu pilgule alles siis, kui oled end korralikult ette valmistanud, et pealispinnast sügavamale sukelduda. Akvalangiga sukeldumine kui sümbol tähistab alateadvuse nende osade uurimist, mis jäävad enamasti märkamatuks, kuid on erinevate enesevaatlusmeetoditega ligipääsetavad.

Alakõht on see osa kehast, mis seostub emotsioonide ja kõhutundega. Unenäos osutab see mingit liiki probleemile seoses instinktiivselt saadud juhiste usaldamisega. Kui su alakõht unenäos ei talitle korralikult, võib see olla seotud kõhutunde allasurumise või ignoreerimisega. Samuti seostub alakõht seedimise ja toitumisega. Seega võib alakõhule keskenduv unenägu anda hoopis märku, kui hästi tuled toime enese eest hoolitsemisega, või näidata seda, et elu on sind hästi kohelnud.

Alastiolek, see unenägu viitab haavatavusele. Tõenäoliselt paneb mingi olukord sind ennast paljastatuna tundma. See on üks levinuimaid unenäomotiive, mida peaaegu igaüks mõnel ajahetkel näeb, ja väljendab meie kõigi hirmu päriselus ootamatult katmatu või haavatav olla. Läänemaises kultuuriruumis tekitab alastiolek enamasti ebamugavust. Arvestades eelsoodumust oma alasti ihu kinni katta, on üksnes loomulik, et alastiolek uneseisundis osutab sellele, et sa tunned ennast mingis valdkonnas paljastatuna. See, kus ja kelle juuresolekul alasti oled, varustab sind vajalike vihjetega unenäo täpsemaks tõlgendamiseks.

Alkohol, sellel sümbolil on palju tähendusi, alates lõbutsemisest ja lõõgastumisest kuni liialdatud tegelikkusepelguseni. Joomine unenäos võib osutada vajadusele suurema tasakaalu järele, kas asjadel isevooluteed minna lastes või nende üle valitsedes viisil,  mis võimaldab vastutust vältida. Unenäo kontekst aitab sind tõlgendamisel, samuti sinu suhe alkoholiga päriselus.